Nova kolekcija jesen/zima 2022! Brezplačna dostava za naročila nad 50 €.
Količina:

0


Znesek:

0,00

NAGRADNA IGRA - INSTAGRAM
Pravilnik nagradne igre:

»Spomladansko nakupovanje v SPORT SPIRIT«

 

1.   člen 

Po teh pravilih prireja Sportygo d.o.o., Alpska cesta 43H, 4248 Lesce, matična številka: 8110123000, davčna številka SI 12102075 (v nadaljevanju: Sport Spirit oz. organizator) nagradno igro, v reklamne namene na področju Republike Slovenije z znano nagrado (v nadaljevanju: nagradna igra).

2.   člen 

Nagradna igra je igra v reklamne namene in zajema nagrado, ki jo podeljuje Sport Spirit. Nagradna igra bo potekala na Instagram profilu Sport Spirit-a. Namen nagradne igre je spodbujanje obiska Instagram strani Sport Spirit in širjenje prepoznavnosti podjetja. Nagradna igra bo potekala na uradni Instagram strani Sport Spirit v obdobju od dne, 14. 04. 2021 do dne, 30. 04. 2021. Nagradni sklad zajema darilni bon trgovine Sport Spirit in sicer 50% POPUST pri ENKRATNEM NAKUPU, kateri je vnovčljiv pri nakupu nad 100,00 €. Popusti in akcije se ne seštevajo. Nagrajenec lahko koristi popust na redno, neznižano kolekcijo Helly Hansen, Kari Traa, Tbs in Big Star (se pravi na maloprodajno ceno, katera ni znižana). Izžrebana bo 1 oseba. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Žrebanje bo 03. 05. 2020 ob 10. uri v upravi Sport Spirit-a. Bon je vnovčljiv v spletni trgovini Sport Spirit ali v poslovalnicah Sport Spirit: Bled, Ljubljana, Portorož. 

 

3.   člen 

Na spletni strani www.sportspirit.si in v upravi Sport Spirit-a so v trajanju nagradne igre objavljena pravila nagradne igre.

 

Sodelovanje v nagradni igri: Za nagrado se lahko potegujejo vse osebe, ki bodo v obdobju od dne, 14. 04. 2021 do dne, 30. 04. 2021 izpolnile pogoje sodelovanja. 

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno: 

- slediti našemu INSTAGRAM profilu SPORT SPIRIT
- všečkaj objavo "NAGRADNA IGRA"       
- označiti prijatelja v komentarjih (več označenih prijateljev, več možnosti) na Instagram strani @sport.spirit_,⠀


Nagrajenec bo na dan žreba obveščen o nagradi na Instagram profilu Sport Spirit ter preko zasebnega sporočila. V njem bo prejel vse informacije, ki so potrebne za prevzem nagrade. Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča, e-mail naslov in davčno številko. V kolikor se nagrajenec na obvestilo o nagradi ne javi v roku 3 dni in ne sporoči svojih osebnih podatkov, ki so potrebni za izdajo nagrade, ni upravičen do nagrade, nagrada se ne podeli. Nagrada se bo nagrajencu poslala na naveden naslov stalnega prebivališča, lahko pa jo prevzame osebno na upravi podjetja Sportygo d.o.o.. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec s seboj imeti osebni dokument, s katerim izkaže svojo istovetnost, Sport Spirit pa preveri ali je kandidat nagrado že prejel. 

 

4.   člen 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre sodelovali po zgoraj navedenih navodilih. Zamenjava nagrajene osebe v nagradni igri z drugo osebo, ne glede na sorodstveno ali kakršnokoli drugo zvezo, ni mogoča. 

 

5.   člen 

Pravila so obvezujoča za vse udeležence nagradne igre Sport Spirit in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrad (v nadaljevanju prireditelj), ter za udeležence, ki z udeležbo v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila nagradne igre so na vpogled v upravi Sport Spirit-a ter na spletni strani www.sportspirit.si, pod kategorijo NOVICE. Po končani igri je v upravi Sport Spirit-a na vpogled ime nagrajenca. 

 

6.   člen 

Komisijo za nadzor nagradne igre sestavlja tri-članska komisija. Komisija po končani nagradni igri sestavi zapisnik, iz katerega je razviden nagrajenec in nagrada. 

 

7.   člen 

Nagrajencu bo organizator nagrado poslal na naslov stalnega prebivališča, najkasneje do 17. 05. 2021. Po predhodnem dogovoru nagrajenec lahko nagrado prevzame sam na upravi podjetja Sport Spirit. V primeru, da nagrajenec ne prevzame oz. ne koristi nagrade do dne, označenega na darilnem bonu, se šteje, da se odpoveduje nagradi in se ta ne podeli, organizator pa je prost vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi pričujočih pravil do nagrajenca. Nagrajenec dovoljuje prireditelju neodplačno in trajno obdelavo osebnih podatkov, tako da lahko SPORTYGO d.o.o. njegove osebne podatke (ime in priimek ter eventualne fotografije prevzema nagrade) objavi v medijih (Facebook, Instagram, spletna stran www.sportspirit.si) kakor tudi, da njegove osebne podatke obdeluje za obveščanje o njegovih dogodkih in akcijah. Sodelujoči jamčijo za pravilnost in popolnost podatkov na dokumentu o prevzemu nagrade. 

 

8.   člen 

Sportygo d.o.o. organizira nagradno igro »Spomladansko nakupovanje v SPORT SPIRIT«. Organizator bo ime, priimek, telefonsko številko, naslov in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro, ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre, reklamiranje SPORTYGO d.o.o. ter plačilo akontacije dohodnine za nagrajenca. Organizator lahko z namenom marketinga, reklamiranja in promocije Sport Spirit podelitev nagrade fotografira in snema ter foto in video posnetke objavi na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih (tj. na spletni strani, na Facebook ter Instagram profilu Sport Spirit in v drugih medijih, ki so v povezavi s Sport Spirit). Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače brez omejitev in neodplačno. V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na sedež družbe Sportygo d.o.o., Alpska cesta 43H, 4248 Lesce, ali preko elektronske pošte info@sportspirit.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče pisno na Sportygo d.o.o., Alpska cesta 43H, 4248 Lesce, ali preko elektronske pošte info@sportspirit.si. Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z zakonsko določenimi roki hrambe. Uporabnik osebnih podatkov so uprava, oddelek marketinga organizatorja in kadrovska služba (oddelki organizatorja). Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, za namen pošiljanja elektronskih novic ter javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.

 

9.   člen

Zaposleni v Sportygo d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki na podlagi kakršnega koli razmerja do prireditelja družbe Sportygo d.o.o. (pogodba, študentska napotnica itd.) sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre (npr. promotorji itd.) ne smejo sodelovati v nagradni igri. V kolikor bi osebe iz prejšnjega stavka sodelovale v nagradni igri, se taka nagrada razveljavi. Prav tako se razveljavi nagrada, v kolikor je ugotovljeno, da je izžrebani nagrajenec navedel napačne ali netočne podatke. V tem primeru se žreb ponovi. 

 

10.        člen 

Sportygo d.o.o. jamči nagrajencu za izročitev nagrad s celotnim svojim premoženjem. 

 

11.        člen 

Sport Spirit lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Pravila in spremembe pravil bodo objavljene v upravi Sport Spirit-a in na njihovi spletni strani www.sportspirit.si

 

12.        člen 

Nagradne igre na Instagram strani Sport Spirit niso na noben način in v nobenem pogledu povezane z Instagramom kot podjetjem, in jih ta tudi ne sponzorira, administrira niti v njih ne sodeluje in jih ne prireja. 

 

13.        člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Kranju.

 

14.        člen 

Po 06.05. 2021 zastara pravica do izdaje dobitka. 

 

15.        člen 

Pravila veljajo od 14. 04. 2021 naprej. 

 

 

V Kranju, dne 14. 04. 2021. 

 

 

Sportygo d.o.o. – Sport Spirit 

Zdenka Grašič, 

direktorica